خانه / بایگانی برچسب: IT

بایگانی برچسب: IT

کامپیوتر و IT

دانلود رایگان کامپیوتر و IT ، مقاله ، تحقیق ،پایان نامه ،فایل فلش این محصول" کامپیوتر و IT "را از یاهو شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

مقاله کارشناسی it

دانلود رایگان مقاله كارشناسي it ، مقاله ، تحقیق ،پایان نامه ،فایل فلش این محصول" مقاله كارشناسي it "را از یاهو شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

جزوه خلاصه مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات – بر اساس کتاب مولاناپور و حبیبی رودسری – پیام نور – pdf

دانلود رایگان جزوه خلاصه مدیریت و کنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات - بر اساس کتاب مولاناپور و حبیبی رودسری - پیام نور - pdf ، مقاله ، تحقیق ،پایان نامه ،فایل فلش این محصول" جزوه خلاصه مدیریت و کنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات - بر اساس کتاب مولاناپور و حبیبی رودسری - پیام نور - pdf "را از یاهو شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

مقاله کارشناسی it

دانلود رایگان مقاله كارشناسي it ، مقاله ، تحقیق ،پایان نامه ،فایل فلش این محصول" مقاله كارشناسي it "را از یاهو شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

کار آموزی در دفتر IT سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ۱۵۸ ص

دانلود رایگان کار آموزی در دفتر IT سازمان مرکزی تعاون روستایی ايران 158 ص ، مقاله ، تحقیق ،پایان نامه ،فایل فلش این محصول" کار آموزی در دفتر IT سازمان مرکزی تعاون روستایی ايران 158 ص "را از یاهو شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

جزوه مدار الکتریکی (۲)-بر اساس کتاب نظریه اساسی مدارها و شبکه ها-ارنست کو

دانلود رایگان جزوه مدار الکتریکی (2)-بر اساس کتاب نظریه اساسی مدارها و شبکه ها-ارنست کو ، مقاله ، تحقیق ،پایان نامه ،فایل فلش این محصول" جزوه مدار الکتریکی (2)-بر اساس کتاب نظریه اساسی مدارها و شبکه ها-ارنست کو "را از یاهو شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

اقدام پژوهی چگونه توانستم سطح یادگیری دانش آموزانم را به کمک راهکارهای نوین IT بالا ببریم ؟

دانلود رایگان اقدام پژوهی چگونه توانستم سطح یادگیری دانش آموزانم را به کمک راهکارهای نوین IT بالا ببریم ؟ ، مقاله ، تحقیق ،پایان نامه ،فایل فلش این محصول" اقدام پژوهی چگونه توانستم سطح یادگیری دانش آموزانم را به کمک راهکارهای نوین IT بالا ببریم ؟ "را از یاهو شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم با روش تدریس مبتنی بر فناوری اطلاعات ( IT ) اختلالات یادگیری سمانه ( دانش آموز پایه اول ابتدایی ) را حل کنم؟

دانلود رایگان دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات ( IT ) اختلالات يادگيري سمانه ( دانش آموز پایه اول ابتدایی ) را حل كنم؟ ، مقاله ، تحقیق ،پایان نامه ،فایل فلش این محصول" دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات ( IT ) اختلالات يادگيري سمانه ( دانش آموز پایه اول ابتدایی ) را حل كنم؟ "را از یاهو شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود اقدام پژوهی تأثیرآموزش شیمی با استفاده از فناوری اطلاعات ( IT ) بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دانلود رایگان دانلود اقدام پژوهی تأثیرآموزش شیمی با استفاده از فناوری اطلاعات ( IT ) بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ، مقاله ، تحقیق ،پایان نامه ،فایل فلش این محصول" دانلود اقدام پژوهی تأثیرآموزش شیمی با استفاده از فناوری اطلاعات ( IT ) بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان "را از یاهو شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم با روش تدریس مبتنی بر فناوری اطلاعات ( IT ) اختلالات یادگیری سمانه ( دانش آموز پایه اول ابتدایی ) را حل کنم؟

دانلود رایگان دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات ( IT ) اختلالات يادگيري سمانه ( دانش آموز پایه اول ابتدایی ) را حل كنم؟ ، مقاله ، تحقیق ،پایان نامه ،فایل فلش این محصول" دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات ( IT ) اختلالات يادگيري سمانه ( دانش آموز پایه اول ابتدایی ) را حل كنم؟ "را از یاهو شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود اقدام پژوهی تأثیرآموزش شیمی با استفاده از فناوری اطلاعات ( IT ) بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دانلود رایگان دانلود اقدام پژوهی تأثیرآموزش شیمی با استفاده از فناوری اطلاعات ( IT ) بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ، مقاله ، تحقیق ،پایان نامه ،فایل فلش این محصول" دانلود اقدام پژوهی تأثیرآموزش شیمی با استفاده از فناوری اطلاعات ( IT ) بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان "را از یاهو شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »