خانه / بایگانی برچسب: پایان,نامه,جهت,اخذ,مدرک,رشته,کامپیوتر,کارشناسی,کلاسی,تحقیق,ارشد,پایان,دوره,پروژه,الگوریتم,های,مسیر,یابی,در,شبکه,,doc

بایگانی برچسب: پایان,نامه,جهت,اخذ,مدرک,رشته,کامپیوتر,کارشناسی,کلاسی,تحقیق,ارشد,پایان,دوره,پروژه,الگوریتم,های,مسیر,یابی,در,شبکه,,doc

پروژه نقد و بررسی محل یابی حسگرها در شبکه های حسگر بی سیم. doc

دانلود رایگان پروژه نقد و بررسی محل یابی حسگرها در شبکه های حسگر بی سیم. doc ، مقاله ، تحقیق ،پایان نامه ،فایل فلش این محصول" پروژه نقد و بررسی محل یابی حسگرها در شبکه های حسگر بی سیم. doc "را از یاهو شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پروژه یافت کوتاهترین مسیر در شبکه های کامپیوتری مبتنی برپردازش تکاملی. doc

دانلود رایگان پروژه يافت کوتاهترين مسير در شبکه هاي کامپيوتري مبتني برپردازش تکاملي. doc ، مقاله ، تحقیق ،پایان نامه ،فایل فلش این محصول" پروژه يافت کوتاهترين مسير در شبکه هاي کامپيوتري مبتني برپردازش تکاملي. doc "را از یاهو شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پروژه کاربرد الگوریتم ژنتیک درزمانبندی کارهای سیستم های چند پردازنده ای. doc

دانلود رایگان پروژه کاربرد الگوریتم ژنتیک درزمانبندی کارهای سیستم های چند پردازنده ای. doc ، مقاله ، تحقیق ،پایان نامه ،فایل فلش این محصول" پروژه کاربرد الگوریتم ژنتیک درزمانبندی کارهای سیستم های چند پردازنده ای. doc "را از یاهو شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پروژه کنترل موضعی توپولوژی کنترل در شبکه های بی سیم و بی سیم سنسور. doc

دانلود رایگان پروژه کنترل موضعی توپولوژی کنترل در شبکه های بی سیم و بی سیم سنسور. doc ، مقاله ، تحقیق ،پایان نامه ،فایل فلش این محصول" پروژه کنترل موضعی توپولوژی کنترل در شبکه های بی سیم و بی سیم سنسور. doc "را از یاهو شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پروژه مقایسه سیستم های محاسباتی خوشه ای و محاسبات توزیع شده. doc

دانلود رایگان پروژه مقایسه سیستم های محاسباتی خوشه ای و محاسبات توزیع شده. doc ، مقاله ، تحقیق ،پایان نامه ،فایل فلش این محصول" پروژه مقایسه سیستم های محاسباتی خوشه ای و محاسبات توزیع شده. doc "را از یاهو شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پروژه بررسی الگوریتم های مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم. doc

دانلود رایگان پروژه بررسی الگوریتم های مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم. doc ، مقاله ، تحقیق ،پایان نامه ،فایل فلش این محصول" پروژه بررسی الگوریتم های مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم. doc "را از یاهو شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پروژه طراحی و پیاده سازی واحد عوارض خودرو با استفاده از SQL Server 2000 و ((C#.NET)). doc

دانلود رایگان پروژه طراحی و پیاده سازی واحد عوارض خودرو با استفاده از SQL Server 2000 و ((C#.NET)). doc ، مقاله ، تحقیق ،پایان نامه ،فایل فلش این محصول" پروژه طراحی و پیاده سازی واحد عوارض خودرو با استفاده از SQL Server 2000 و ((C#.NET)). doc "را از یاهو شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پروژه طراحی و پیاده سازی وب سایت آژانس املاک با استفاده از ((ASP.Net و SQL Server)). doc

دانلود رایگان پروژه طراحی و پیاده سازی وب سایت آژانس املاک با استفاده از ((ASP.Net و SQL Server)). doc ، مقاله ، تحقیق ،پایان نامه ،فایل فلش این محصول" پروژه طراحی و پیاده سازی وب سایت آژانس املاک با استفاده از ((ASP.Net و SQL Server)). doc "را از یاهو شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پروژه رشته نرم افزار با طراحی و پیاده سازی تابلو روان. doc

دانلود رایگان پروژه رشته نرم افزار با طراحی و پیاده سازی تابلو روان. doc ، مقاله ، تحقیق ،پایان نامه ،فایل فلش این محصول" پروژه رشته نرم افزار با طراحی و پیاده سازی تابلو روان. doc "را از یاهو شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پروژه داده کاوی و کاربرد الگوریتم های ژنتیک در داده کاوی و WEB کاوی. doc

دانلود رایگان پروژه داده کاوی و کاربرد الگوریتم های ژنتیک در داده کاوی و WEB کاوی. doc ، مقاله ، تحقیق ،پایان نامه ،فایل فلش این محصول" پروژه داده کاوی و کاربرد الگوریتم های ژنتیک در داده کاوی و WEB کاوی. doc "را از یاهو شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پروژه داده کاوی و کاربرد الگوریتم های ژنتیک در داده کاوی. doc

دانلود رایگان پروژه داده کاوی و کاربرد الگوریتم های ژنتیک در داده کاوی. doc ، مقاله ، تحقیق ،پایان نامه ،فایل فلش این محصول" پروژه داده کاوی و کاربرد الگوریتم های ژنتیک در داده کاوی. doc "را از یاهو شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پروژه ساخت و ایجاد component های جدید با استفاده از مدلسازی (( VSM)). doc

دانلود رایگان پروژه ساخت و ايجاد component هاي جديد با استفاده از مدلسازي (( VSM)). doc ، مقاله ، تحقیق ،پایان نامه ،فایل فلش این محصول" پروژه ساخت و ايجاد component هاي جديد با استفاده از مدلسازي (( VSM)). doc "را از یاهو شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پروژه طراحی و پیاده سازی CPU با استفاده از زبان برنامه نویسی سخت افزاری ((Verilog)). doc

دانلود رایگان پروژه طراحي و پياده سازي CPU با استفاده از زبان برنامه نويسي سخت افزاري ((Verilog)). doc ، مقاله ، تحقیق ،پایان نامه ،فایل فلش این محصول" پروژه طراحي و پياده سازي CPU با استفاده از زبان برنامه نويسي سخت افزاري ((Verilog)). doc "را از یاهو شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم امور صنفی شهرداری با ابزار اوراکل. doc

دانلود رایگان پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم امور صنفی شهرداری با ابزار اوراکل. doc ، مقاله ، تحقیق ،پایان نامه ،فایل فلش این محصول" پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم امور صنفی شهرداری با ابزار اوراکل. doc "را از یاهو شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پروژه مدلسازی و پردازش عواطف واحساسات انسانی توسط ماشین. doc

دانلود رایگان پروژه مدلسازی و پردازش عواطف واحساسات انسانی توسط ماشین. doc ، مقاله ، تحقیق ،پایان نامه ،فایل فلش این محصول" پروژه مدلسازی و پردازش عواطف واحساسات انسانی توسط ماشین. doc "را از یاهو شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پروژه بررسی الگوریتم های مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم. doc

دانلود رایگان پروژه بررسی الگوریتم های مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم. doc ، مقاله ، تحقیق ،پایان نامه ،فایل فلش این محصول" پروژه بررسی الگوریتم های مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم. doc "را از یاهو شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پروژه شبیه سازی شناسایی متن با استفاده از شبکه های عصبی. doc

دانلود رایگان پروژه شبیه سازی شناسایی متن با استفاده از شبکه های عصبی. doc ، مقاله ، تحقیق ،پایان نامه ،فایل فلش این محصول" پروژه شبیه سازی شناسایی متن با استفاده از شبکه های عصبی. doc "را از یاهو شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پروژه نرم افزار کامپیوتر با عنوان (Tools for Design and Prototyping (edition))). doc

دانلود رایگان پروژه نرم افزار کامپیوتر با عنوان (Tools for Design and Prototyping (edition))). doc ، مقاله ، تحقیق ،پایان نامه ،فایل فلش این محصول" پروژه نرم افزار کامپیوتر با عنوان (Tools for Design and Prototyping (edition))). doc "را از یاهو شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پروژه استفاده از اطلاعات حرکتی ذخیره شده کاربران در logfile ها برای تعیین ساختار ارتباط ((WEB)). doc

دانلود رایگان پروژه استفاده از اطلاعات حرکتي ذخيره شده کاربران در logfile ها براي تعيين ساختار ارتباط ((WEB)). doc ، مقاله ، تحقیق ،پایان نامه ،فایل فلش این محصول" پروژه استفاده از اطلاعات حرکتي ذخيره شده کاربران در logfile ها براي تعيين ساختار ارتباط ((WEB)). doc "را از یاهو شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پروژه استفاده از الگوریتم های ژنتیک در حل مسئله فروشنده دوره گرد (Traveling Salesman Problem(TSP))). doc

دانلود رایگان پروژه استفاده از الگوريتم هاي ژنتیک در حل مسئله فروشنده دوره گرد (Traveling Salesman Problem(TSP))). doc ، مقاله ، تحقیق ،پایان نامه ،فایل فلش این محصول" پروژه استفاده از الگوريتم هاي ژنتیک در حل مسئله فروشنده دوره گرد (Traveling Salesman Problem(TSP))). doc "را از یاهو شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »