خانه / بایگانی برچسب: دانلود, درس , پژوهی,

بایگانی برچسب: دانلود, درس , پژوهی,

درس پژوهی تقویت خداشناسی در بین دانش آموزان کلاسهای چندپایه،سوم وچهارم

دانلود رایگان درس پژوهی تقویت خداشناسی در بین دانش آموزان کلاسهای چندپایه،سوم وچهارم ، مقاله ، تحقیق ،پایان نامه ،فایل فلش این محصول" درس پژوهی تقویت خداشناسی در بین دانش آموزان کلاسهای چندپایه،سوم وچهارم "را از یاهو شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی آشنایی با ناهمواریهای ایران

دانلود رایگان درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی آشنایی با ناهمواریهای ایران ، مقاله ، تحقیق ،پایان نامه ،فایل فلش این محصول" درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی آشنایی با ناهمواریهای ایران "را از یاهو شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی آشنایی دانش آموزان با اعداد زوج و فرد

دانلود رایگان درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی آشنایی دانش آموزان با اعداد زوج و فرد ، مقاله ، تحقیق ،پایان نامه ،فایل فلش این محصول" درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی آشنایی دانش آموزان با اعداد زوج و فرد "را از یاهو شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

درس پژوهی تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی چادر نشین ها وروستاییان

دانلود رایگان درس پژوهی تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی چادر نشین ها وروستاییان ، مقاله ، تحقیق ،پایان نامه ،فایل فلش این محصول" درس پژوهی تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی چادر نشین ها وروستاییان "را از یاهو شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم

دانلود رایگان درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم ، مقاله ، تحقیق ،پایان نامه ،فایل فلش این محصول" درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم "را از یاهو شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

درس پژوهی تعلیمات اجتماعی سوم دبستان بازدید از موزه ی سعد آباد

دانلود رایگان درس پژوهی تعلیمات اجتماعی سوم دبستان بازدید از موزه ی سعد آباد ، مقاله ، تحقیق ،پایان نامه ،فایل فلش این محصول" درس پژوهی تعلیمات اجتماعی سوم دبستان بازدید از موزه ی سعد آباد "را از یاهو شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس ایثار و فداکاری

دانلود رایگان درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس ایثار و فداکاری ، مقاله ، تحقیق ،پایان نامه ،فایل فلش این محصول" درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس ایثار و فداکاری "را از یاهو شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی چرا مواد خاصیت های متفاوتی دارند؟

دانلود رایگان درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی چرا مواد خاصیت های متفاوتی دارند؟ ، مقاله ، تحقیق ،پایان نامه ،فایل فلش این محصول" درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی چرا مواد خاصیت های متفاوتی دارند؟ "را از یاهو شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

درس پژوهی ریاضی چهارم ابتدایی تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده

دانلود رایگان درس پژوهی ریاضی چهارم ابتدایی تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده ، مقاله ، تحقیق ،پایان نامه ،فایل فلش این محصول" درس پژوهی ریاضی چهارم ابتدایی تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده "را از یاهو شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی آشنایی دانش آموزان با نقشه

دانلود رایگان درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی آشنایی دانش آموزان با نقشه ، مقاله ، تحقیق ،پایان نامه ،فایل فلش این محصول" درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی آشنایی دانش آموزان با نقشه "را از یاهو شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی انسان نخستین

دانلود رایگان درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی انسان نخستین ، مقاله ، تحقیق ،پایان نامه ،فایل فلش این محصول" درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی انسان نخستین "را از یاهو شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »