خانه / علوم انسانی / مقاله نیازسنجی آموزشی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان لردرگان در سال تحصیلی ۹۴-۹۵

مقاله نیازسنجی آموزشی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان لردرگان در سال تحصیلی ۹۴-۹۵

دانلود رایگان مقاله نیازسنجی آموزشی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان لردرگان در سال تحصیلی ۹۴-۹۵ ، مقاله ، تحقیق 

این محصول” مقاله نیازسنجی آموزشی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان لردرگان در سال تحصیلی ۹۴-۹۵ “را از یاهو شاپ دانلود نمایید.


چکیده مقاله: تحقیق حاضر با هدف شناسایی نیازهای آموزشی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان لردگان در سه حیطه توسعه ای مکمل و حل مسئله تدوین شدهاست این پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی محسوب می گردد جامعه آماری این پژوهش متشکل از تمامی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان لردگان می باشد در این تحقیق نمونه آماری با جامعه برابر و مشتمل بر تعداد ۱۱۶ نفر بودند به منظور تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر استافده از شاخصهای امار توصیفی از روشهای آمار استنباطی آزمون T مستقل، استفاده شدهاست نتایج تحقیق نشان داد پاسخ دهندگان در بیشتر موارد، توانایی خود را در زمینه نیاهازی سه گانه در حد مطلوب ارزیابی نموده اند و تنها در شرکت در آموزهاش مداوم حیطه نیازهای خمکمل در زمینه اجرای پروژه های چالش برانگیز و بکارگیری SPC در نتایچ واحد کار حیطه نیازهای حل مسئله نیاز خود را در حد بالا ارزیابی نمودند برای تعیین اولویت نیاهزای فوق از ازمون فریدمن استفاده گردید و در نهایت نتایج پژوهش نشان داد که مدیران مذکور از حد بالایی از استانداردهای اموزشی برخوردرا بودند. کلمات کلیدی: نیاز سنجی آموزشی، مدیریت، نیازهای توسعه ای، نیازهای مکمل، نی …

این محصول “مقاله نیازسنجی آموزشی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان لردرگان در سال تحصیلی ۹۴-۹۵  “توسط پورتال  یاهو شاپ  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

منبع: یاهو شاپ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *